کتاب زرد و قرمز نارنجی نمی‌شود

دسته: ,

توضیحات

کتاب زرد و قرمز نارنجی نمی‌شود ،کنایه به علم متخصصین آرایش دائم دارد که باید تفاوت رنگ شناسی خودشان را با سایر رشته ها بدانند
چرا که آنها در زیر پوست و با وجود یک مانع تغییر پذیر روی رنگ کار می‌کنند و همین امر باعث شده که درصد خطای کاری بالایی داشته باشند
خانم بهاره طالبوند ،نویسنده و مدرس دانشگاه با فرمولی کردن قانون رنگ ها ،کمک بزرگی به حل این مسئله کرده اند