پرومیزد
پرومیزدتکنسین بین المللی
عاطفه نورانی
عاطفه نورانیتکنسین شهری نیشابور
نسیم شریعتی
نسیم شریعتیتکنسین شهری گنبد کاووس
زینب صادقی
زینب صادقیتکنسین شهری یاسوج
گیتی مظاهری
گیتی مظاهریتکنسین شهری یزد
فاطمه بسطامی
فاطمه بسطامیتکنسین شهری گرگان
ستاره حسین پور
ستاره حسین پورتکنسین کشور سوئد و پزشک تیم پرومیزد
مارال حسینی
مارال حسینیتکنسین شهری کیش
الهام دم شناس
الهام دم شناستکنسین شهری شیراز
بهار حراجی
بهار حراجیتکنسین شهری اصفهان
پروین استاجی
پروین استاجیتکنسین شهری تهران
عسل اصلانی
عسل اصلانیتکنسین شهری اهواز
بوشرا اس کای
بوشرا اس کایمدیر برنامه پرومیزد در کشور ترکیه
سحر زارعی
سحر زارعیتکنسین شهری تهران
زهره رحیمی
زهره رحیمیتکنسین شهری قم
شبنم روزبهانی
شبنم روزبهانیتکنسین شهری تهران
زهره وفایی
زهره وفاییتکنسین شهری تهران
زینب صادقی
زینب صادقیتکنسین شهری یاسوج
مژگان عباسی
مژگان عباسیمدیر برنامه های پرومیزد در ایران
مریم طواف زاده
مریم طواف زادهتکنسین شهری رشت
زهرا زمانی
زهرا زمانیتکنسین شهری گچساران
مریم غلامی واودره ای
مریم غلامی واودره ایتکنسین شهری ساری
فرانک ذاکری
فرانک ذاکریتکنسین شهری ارومیه