چطور شما یک تکنسین پرومیزد بشین؟

1-ثبت نام کنید و در کلاس آموزش شرکت کنید.

2-درخواست یک دوره دورکارآموزی را با تکنسین محلی انجام دهید.

3-در آزمون صدور گواهینامه شرکت کنید.

ب: اگر فکر می کنید آمادگی و تجربه کافی را دارید و فقط می خواهید در دوره تخصصی پرومیزد شرکت کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

  1. ۴ نمونه کار ابرو شامل: ۱- کشیدن استروک با قلم ۲- کشیدن استروک با دستگاه ۳- ابرو شیدینگ ۴- ابرو کامبینیشن
  2. دو نمونه لب شامل: ۱- لب کانتورینگ ۲- لب کونگ
  3. دو نمونه خط چشم: ۱- خط چشم دنباله دار ۲- بن مژه

ارسال کنید و منتظر نظر کارشناسان برای شرکت در آزمون های مربوطه شوید.