پرومیزد
پرومیزدتکنسین بین المللی
عاطفه نورانی
عاطفه نورانیتکنسین شهری نیشابور
نسیم شریعتی
نسیم شریعتیتکنسین شهری گنبد کاووس
گیتی مظاهری
گیتی مظاهریتکنسین شهری یزد
فاطمه بسطامی
فاطمه بسطامیتکنسین شهری گرگان
ستاره حسین پور
ستاره حسین پورتکنسین کشور سوئد و پزشک تیم پرومیزد
مارال حسینی
مارال حسینیتکنسین شهری کیش
الهام دم شناس
الهام دم شناستکنسین شهری شیراز
بهار حراجی
بهار حراجیتکنسین شهری اصفهان
عسل اصلانی
عسل اصلانیتکنسین شهری اهواز
بوشرا اس کای
بوشرا اس کایمدیر برنامه پرومیزد در کشور ترکیه
سحر زارعی
سحر زارعیتکنسین شهری تهران
زهره رحیمی
زهره رحیمیتکنسین شهری قم
شبنم روزبهانی
شبنم روزبهانیتکنسین شهری تهران
تهمینه افضلی
تهمینه افضلیتکنسین شهری کرج
سارا شفیع
سارا شفیعمدیر برنامه پرومیزد در استانبول ترکیه
مژگان عباسی
مژگان عباسیمدیر برنامه های پرومیزد در ایران
زهرا زمانی
زهرا زمانیتکنسین شهری گچساران
فرانک ذاکری
فرانک ذاکریتکنسین شهری ارومیه
زینب صادقی
زینب صادقیتکنسین شهری یاسوج
ندا صیدی
ندا صیدیتکنسین ریموور